Bladre gennem indtastede folketællinger

Indtastet af: Finn Folkmann
KIP nummer: C3874

Kommentarer: Oeders Efterretninger 1771 for 'Ferslew Sogn Horns Herred' er ført på 7 sider. Kilden har ingen stednavne, der tillader en adskillelse i de to sogne, Ferslev og Vellerup, som det antages at kilden dækker, selv om Vellerup ikke direkte er nævnt. De to sogne har samme præst, og en sammenligning med folketællingen 1787 tyder stærkt på, at denne liste omfatter både Ferslev og Vellerup sogne. I indholdsfortegnelsen for Horns herred i bind VI af Oeders Efterretninger står for 'Vellerup, se Ferslev', så andre er nået til samme resultat. Kilden er skrevet på 2 ark, hvor det først skrevne er side 1, 2, 6 og 7, hvori er indlagt arket med side 3, 4 og 5, der indholdsmæssigt følger i rækkefølgen side 5, 3 og 4 med den afsluttede underskrift på side 4. Listen har 184 ægtepar, 11 enkemænd og 27 enker, ialt 222 indførsler. For kildens 'Ditto' eller 'ligeledes' er det ovenstående atter indtastet. Man kan i listen bemærke skrivemåden for efternavne 'Christesen', 'Morttesen', 'Ohlsen' og Berttelsen', svarende til fornavne 'Christen', 'Mortten', 'Ohle' osv. Listen for Ferslev (og Vellerup) har på side 4 underskriften 'Fersløv d. 12te Maj 1771 Rødberg'. Indtastet 17 december 2003 af Finn Folkmann i Århus.


Nr.NavnDødAlderCivilstandStilling, erhvervKommentar
101 Niels Nielsen Nej32Gift - Huusfæster
102 Jens Persen Nej52Gift - Huusfæster
103 Søren Larsen Nej62Gift - Huusfæster
104 Per Persen Nej56Gift - Huusfæster
105 Christian Hansen Nej37Gift - Huusfæster
106 Jens Berttelsen Nej48Gift - Huusfæster
107 Jens Tyelse Nej40Gift - manden tiener i Roeskilde, og Hustruen har sit ophold af got folck her i Sognet
108 Jacob Jochum Nej52Gift - Indsider og Smed
109 Knud Ohlsen Nej74Gift - Indsider, fattige folck og lever af hvad gott folck i Sognet kand og vil unde de
110 Hans Nielsen Nej70Gift - Indsidere
111 Niels Andersen Nej60Gift - Indsidere
112 Svend Andersen Nej60Gift - Indsidere
113 Jens Jensen Nej76Gift - Indsidere
114 Jens Madsen Nej67Gift - Indsidere
115 Jens Jørgensen Nej53Gift - Indsidere
116 Niels Nielsen Nej74Gift - Indsidere og ophold i gaarden
117 Jens Nielsen Nej40Gift - Indsidere og Skræder
118 Niels Nielsen Nej36Gift - Indsidere
119 Niels Larsen Nej28Gift - ingen Huus, Hustruen ved Forældrene i gaarden
120 Niels Larsen Nej48Gift - Indsidere
121 Niels Larsen Nej32Gift - Indsidere
122 Jens Jensen Nej40Gift - Indsidere
123 Hans Blach Nej80Gift - Indsidere, fattige folck har ej andet end gott folck i Sognet kand og vil unde d
124 Hans Ditlefsen Nej50Gift - Indsidere og Skræder
125 Hans Jørgen Nej78Gift - Indsidere
126 Søren Andersen Nej72Gift - Indsidere
127 Hans Sørensen Nej78Gift - en af Hospitalslemmer og der nyder fri Huuslye. Hustruen i Rye Sogn i Eybye ved
128 Anders Torpesen Nej56Gift - Indsider
129 Adriansen Nej52Gift - Blache Møelle i Fæste
130 Wrede Nej55Gift - Degn i Sognet
131 Rødberg Nej47Gift - Sogne Præst
132 Svend Nielsen Ja - Indsider
133 Peder Poulsen Ja - Gaardfæstere
134 Ohle Christesen Ja - Gaardfæstere
135 Erich Jensen Ja - Gaardfæstere
136 Per Aagesen Ja - Huusfæster
137 Peder Hansen Ja - Gaardfæster
138 Lars Sørensen Ja - Gaardfæster
139 Lars Henrichsen Ja - Husfæster og Smed
140 Jens Ohlsen Ja - Huusfæster
141 Jørgen Rasmussen Ja - Huusfæster
142 Per Andersen Ja - Gaarmand
143 Hans Persen Ja - Gaardfæster
144 Lars Madsen Nej59Gift - Huusfæstere
145 Per Andersen Nej47Gift - Huusfæstere
146 Per Andersen Nej31Gift - Huusfæstere
147 Lars Hansen Nej41Gift - Huusfæstere og Skræder
148 Christen Hansen Nej26Gift - Huusfæstere og Smed
149 Ohle Hansen Nej54Gift - Huusfæstere
150 Niels Ohlsen Nej60Gift - Huusfæstere
151 Lars Persen Nej46Gift - Huusfæstere
152 Peder Christesen Nej33Gift - Huusfæstere
153 Adriansen Nej48Gift - Huusfæstere
154 Niels Fransen Nej32Gift - Huusfæstere
155 Ohle Jensen Nej39Gift - Huusfæstere
156 Arved Ohlsen Nej36Gift - Huusfæstere
157 Niels Persen Nej56Gift - Huusfæstere
158 Jens Persen Nej42Gift - Huusfæstere
159 Christen Hansen Nej33Gift - Huusfæstere
160 Jens Friderichsen Nej63Gift - Huusfæstere
161 Jørgen Jensen Nej40Gift - Huusfæstere
162 Hans Nielsen Nej32Gift - Huusfæstere
163 Jens Hansen Nej38Gift - Huusfæstere
164 Christen Jensen Nej50Gift - Huusfæstere
165 Andres Hansen Nej37Gift - Huusfæstere og Smed
166 Jens Persen Nej55Gift - Huusfæstere
167 Jens Graver Nej59Gift - Huusfæstere
168 Lars Morttesen Nej59Gift - Huusfæstere
169 Mads Hansen Nej45Gift - Huusfæstere
170 Ohle Persen Nej63Gift - Huusfæstere
171 Broch Nej30Gift - Skoeleholder
172 Søren Nielsen Nej63Gift - Huusfæster
173 Niels Christesen Nej47Gift - Huusfæster
174 Niels Larsen Nej60Gift - Huusfæster
175 Lars Christesen Nej45Gift - Huusfæster og Skræder
176 Hans Jensen Nej29Gift - Huusfæstere
177 Jens Jacobsen Nej70Gift - Huusfæstere, fattige folck som lever af hvad gott folck i Sognet kand og vil und
178 Hans Jensen Nej62Gift - Huusfæstere
179 Niels Jensen Nej32Gift - Huusfæstere
180 Christoffer Hansen Nej30Gift - Huusfæstere
181 Jacob Tønesen Nej50Gift - Huusfæstere og Smed
182 Christian Phillupsen Nej32Gift - Huusfæstere og Skoemager
183 Børe Larsen Nej38Gift - Huusfæster
184 Hans Andersen Nej50Gift - Huusfæster
185 Niels Jensen Nej65Gift - Huusfæster
186 Niels Christoffersen Nej26Gift - Huusfæster
187 Ohle Børesen Nej42Gift - Huusfæster
188 Mortten Rasmussen Nej37Gift - Huusfæster
189 Lars Jacobsen Nej58Gift - Huusfæster
190 Mads Larsen Nej39Gift - Huusfæster
191 Niels Jensen Nej54Gift - Huusfæster
192 Anders Persen Nej61Gift - Huusfæster
193 Rasmus Ohlsen Nej68Gift - Huusfæster
194 Per Persen Nej33Gift - Huusfæster
195 Jacob Larsen Nej40Gift - Huusfæster
196 Christian Sørensen Nej35Gift - Huusfæster
197 Christen Nielsen Nej76Enkemand - faar sit ophold hos sin Søn i gaarden
198 Peder Rasmussen Nej76Enkemand - faar sit ophold i gaarden
199 Jep Nielsen Nej70Enkemand - fattig har ej andet end hvad gott folck i Sognet kand og vil give ham
200 Søren Persen Nej68Enkemand - gaarfæster holdende med sine børn