Bladre gennem indtastede folketællinger

Indtastet af: Finn Folkmann
KIP nummer: C3871

Kommentarer: Oeders Efterretninger 1771 for 'a: Valby, b: Mønge, c: Bannebierg, d: Vadshuus, 'e: Hemmingstrup, f: Bosegaard, g: Slettelt, h: Aggebo Bye og i: dito Skovhuse udi Valby Sogn samt udi Holbo Herred' er ført på 4 sider. Stednavne er med antal ægtepar + enkemænd + enker i parentes, hvis større end 0 'a) Valby Bye' (39+5+12), 'b) Mønge' (4+0+1), 'c) Bannebierg' (3+0+1), 'd) Vadshuus' (2), 'e) Hemmingstrup' (4), 'f) Bosegaard' (2+1), 'g) Slettelt' (12+1+5), 'h) Aggebo Bye' (7) og 'i) Aggebo Skovhuse' (13+1+4). Listen har 86 ægtepar, 8 enkemænd og 23 enker, ialt 117 indførsler. Ved kildens forkortelser 'hsmd' og 'Gdmd' er indtastet Huusmand og Gaardmand. Listen er underskrevet 'Ovenstaaende 8 Enke Mænd, og 24 Enker, samt 86 Par Ægtefolk af Valby Sogn er paa det nøyagtigste efterspurgt og opteignet ved H. Hammer, Helsinge d. 7de Maj 1771'. I listen er dog kun 23 enker, heraf for Valby Bye 12, mens nummereringen i kilden har et nummer 13 uden navn, hvilket kan forklare den forkerte sum 24. Indtastet 26 december 2003 af Finn Folkmann i Århus.


Nr.NavnDødAlderCivilstandStilling, erhvervKommentar
1 Peder Larsen Nej52Gift - Gaardmand og Foget
2 Anders Jensen Nej46Gift - Gaardmand
3 Svend Larsen Nej42Gift - Gaardmand
4 Peder Jensen Nej55Gift - Gaardmand
5 Hans Rasmussen Nej34Gift - Gaardmand
6 Jørgen Andersen Nej30Gift - Gaardmand
7 Anders Børgesen Nej67Gift - Gaardmand
8 Mads Jørgensen Nej44Gift - Gaardmand
9 Knud Hansen Nej46Gift - Gaardmand
10 Lars Pedersen Nej30Gift - Gaardmand
11 Peder Pedersen Nej42Gift - Gaardmand
12 Bendsen Nej34Gift - Sogne Degn til Helsinge og Valby mod Afgift til hans Formand
13 Kroll Nej34Gift - Skoleholder til Valby kongl. skole
14 Anders Pedersen Nej66Gift - Huusmand
15 Niels Pedersen Nej42Gift - Huusmand
16 Peder Olsen Nej34Gift - Huusmand
17 Knud Jørgensen Nej46Gift - Huusmand
18 Christian Mathiesen Nej62Gift - Huusmand hvis Kone er bortrømt
19 Rasmus Pedersen Nej50Gift - Huusmand og Hugger
20 Anders Pedersen Nej64Gift - Huusmand
21 Christian Andersen Nej50Gift - Huusmand og Skomager
22 Christopher Finkel Nej70Gift - Huusmand og Skomager
23 Tobias Christophersen Nej34Gift - Huusmand
24 Anders Sørensen Nej68Gift - Huusmand og Skræder
25 Truen Olsen Nej46Gift - Huusmand
26 Søren Jensen Nej50Gift - Huusmand
27 Svend Thuesen Nej62Gift - Huusmand
28 Gunder Haagensen Nej60Gift - Huusmand og Slagter
29 Lars Andersen Nej70Gift - Huusmand
30 Niels Andersen Nej35Gift - Huusmand
31 Anders Larsen Nej65Gift - Huusmand
32 Svend Jensen Nej40Gift - Huusmand
33 Lars Børgesen Nej62Gift - Huusmand
34 Hans Pedersen Nej80Gift - har Undertægt
35 Peder Jørgensen Nej59Gift - Huusmand
36 Jørgen Pedersen Nej30Gift - Huusmand og Smed
37 Peder Gundersen Nej43Gift - Huusmand og Smed
38 Peder Gudmansen Nej56Gift - Huusmand og Træ Uhrmager
39 Jørgen Jørgensen Nej60Gift - Huusmand
40 Hans Pedersen Nej60Gift - Gaardmand
41 Anders Hendrichsen Nej39Gift - Gaardmand
42 Hans Andersen Nej30Gift - Huusmand og Skræder
43 Rasmus Hansen Nej29Gift - Huusmand og Smed
44 Hans Grægersen Nej70Gift - Gaardmand
45 Ole Sørensen Nej34Gift - Gaardmand
46 Povel Hansen Nej54Gift - Huusmand
47 Hans Hansen Nej40Gift - Huusmand
48 Ingvor Jensen Nej52Gift - Huusmand
49 Jørgen Andersen Nej32Gift - Gaardmand
50 Mads Svensen Nej36Gift - Gaardmand
51 Christen Nielsen Nej66Gift - har Undertægt
52 Peder Christensen Nej52Gift - Huusmand og Smed
53 Niels Clausen Nej21Gift - Gaardmand
54 Claus Olsen Nej58Gift - har Undertægt
55 Niels Jensen Nej39Gift - Gaardmand
56 Lars Jørgensen Nej60Gift - Gaardmand
57 Jens Ingvordsen Nej87Gift - Gaardmand
58 Jens Jørgensen Nej46Gift - Gaardmand
59 Jørgen Pedersen Nej50Gift - Huusmand
60 Jens Joensen Nej50Gift - Huusmand
61 Hans Hansen Nej31Gift - Huusmand
62 Andreas Hermansen Nej72Gift - Huusmand
63 Jens Pedersen Nej34Gift - Huusmand
64 Peder Pedersen Nej65Gift - Huusmand
65 Jens Sørensen Nej30Gift - Huusmand
66 Jens Sørensen Nej50Gift - Huusmand
67 Niels Larsen Nej39Gift - Gaardmand
68 Hans Larsen Nej39Gift - Gaardmand
69 Hans Rasmussen Nej32Gift - Gaardmand
70 Lars Hansen Nej76Gift - Huusmand og har Undertægt
71 Peder Pedersen Nej76Gift - Huusmand og har Undertægt
72 Christopher Nielsen Nej28Gift - Insidder og Hugger
73 Christen Nielsen Nej39Gift - Huusmand
74 Anders Pedersen Nej48Gift - Huusmand
75 Jacob Joensen Nej48Gift - Huusmand
76 Eilert Hendrichsen Nej39Gift - Huusmand
77 Niels Nielsen Nej40Gift - Huusmand
78 Jacob Larsen Nej53Gift - Huusmand
79 Johannes Johansen Nej38Gift - Huusmand
80 Niels Larsen Nej51Gift - Huusmand
81 Cornelis Gundersen Nej38Gift - Huusmand
82 Peder Mortensen Nej51Gift - Huusmand
83 Niels Nielsen Nej61Gift - Huusmand, Konen er bortrømt
84 Peder Jensen Nej50Gift - Huusmand
85 Clemmen Clemmensen Nej48Gift - Huusmand
86 Niels Valdorph Nej48Gift - Huusmand
87 Niels Olsen Nej51Enkemand - Annex Bonde i Valby
88 Anders Nielsen Nej60Enkemand - Gaardmand og Foget ibidem [i Valby]
89 Hans Pedersen Nej68Enkemand - faar Undertægt af sin Gaard
90 Christen Andersen Nej86Enkemand - afgangne Skoufoget med 4 rdr Pension og Huslye
91 Ole Jørgensen Nej60Enkemand - Huusmand i Valby
92 Peder Pedersen Nej87Enkemand - Indsidder i Slettelt
93 Peder Frandsen Nej59Enkemand - Huusmand i Aggebo Skovhuse
94 Anders Frandsen Nej60Enkemand - Tiener som Karl og Rygter i Bosegd.[Bosegaard]
95 Ole Pedersen Ja - Gaardmand i Valby
96 Espen Larsen Ja - Gaardmand i Valby
97 Peder Knudsen Ja - ligeledes Gaardmand
98 Rasmus Pedersen Ja - Gaardmand i Valby
99 Lars Espensen Ja - Gaardmand ibidem[ i Valby]
100 Ole Olsen Ja - Kirkebonde